Hemifrån och hit

december 2005 – februari 2006

Ett projekt av Anna Selander och Malin Skjöld,
i samarbete med Stockholms Stadsmuseums besökare.

Ett initiativ av Index The Swedish Contemporary Art Foundation på Stockholms Stadsmuseum.

 

 

Stockholm skildras med subjektiva kartor
 
”Hemifrån och hit” välkomnar museets besökare att med ord och bild beskriva sin väg genom staden, från hemmet till Stockholms Stadsmuseum. Projektet bygger på museibesökarnas nedtecknade kartor över Stockholm. Tillsammans med deras filmade berättelser utgör kartbilderna en rad inblickar i enskilda personers speciella erfarenheter av staden.
 
De kartor över Stockholm vi oftast möter är kanske telefonkatalogens och tunnelbanans, med Centralstationen och City centralt placerade. Här finns Sveriges ekonomiska, politiska och administrativa centrum, den officiella bilden
av Stockholm som vi orienterar oss efter när vi rör oss genom staden, men också när vi väljer bostad, arbete eller skola. En bild som rent konkret påverkar vår vardag på många olika plan.

 

 

Kartan är historiskt sett maktens privilegium. Den som drar gränserna och organiserar landet har också makten och överblicken, och kartbilden blir den självklara symbolen för denna ordning. Frågor kring var man placerar centrum och vems perspektiv som gäller är relevanta både för en stad och för ett museum.

Stockholms Stadsmuseum är en plats som skildrar Stockholms historia och stadens alltmer komplexa samtid. I projektet står museets besökare i centrum. Tillsammans erbjuder deras kartor en annan bild av Stockholm än den vi är vana att se, men med lika stor relevans.

 


 

Projektet inleddes december 2005 med en workshop där museets besökare kunde delta genom att rita sina egna kartor och samtidigt bli filmade. Under utställningsperioden växte projektet med nya kartor, samtidigt som man hela tiden kunde ta del av det filmade materialet.

 

« Tillbaka till Konstprojektsidan