"sen hade vi en soffa här och där låg det två stycken"

Minnesteckningar

Ett konstprojekt/ en miljögestaltning för Rådmansgatans äldreboende på uppdrag av Östersunds kommun 2007-2008.

Anna Selander i samarbete med Rut Lundin, Beda Hällström, Sonja Åström, Carin Rajving, Valborg Nyberg, Elsa Karlsson och Bo Hemmingsson.

 

Minnesteckningar, våning 1

 

Detta konstprojekt har byggt på att samarbeta med boende på Björkbackas äldreboende, den grupp som i februari 2008 flyttade till Rådmansgatans äldreboende på Frösön.

De boende har skapat själva grundmaterialet i konstprojektet genom att dela med sig av sina minnen.

Deltagarna har i enkla drag, med papper och penna, tecknat upp den plats de bodde på som barn eller i sin ungdom, en plats de har starka minnesbilder av. Jag bad dem sedan berätta om platsen, hur det såg ut, vem som levde där, vad man gjorde.

Några personer ville inte teckna men visade fotoalbum från sin barndom/ ungdom och lät mig dokumentera bilder ur albumen.

 

Bo Hemmingssons tecknade ”gubbar”.
Fotografi från Elsa Karlssons fotoalbum.

 

Utifrån detta material finns nu sju bildserier bestående av fotografier, teckningar och korta texter som visas i två samvarorum.

 

Fotografi från Beda Hällströms fotoalbum.
”Det är som en dröm…” sa Carin Rajving.

 

Jag har velat göra något platsspecifikt som tar tillvara på de berättelser som de boende har att förmedla. En slags lokal historieskrivning. Jag har även velat väcka kreativitet, en lust att tala om vem man är och var man kommer ifrån.

Personalen har visat stort intresse och tyckt att projektet passar in i hur man arbetar inom äldrevården idag. De hjälpte mig att hitta en grupp som ville vara med.

Tack till personal Linda Åkermo, Regina Jacobssson och Karin Eriksson för all hjälp.

Anna Selander
Mars 2008

 

Fotografi från Rut Lundins fotosamling.
Rut berättar om då hon åkte skidor.

 

« Tillbaka till Konstprojektsidan