”Tysta leken”, video ca 2 min.


Tysta leken
-en installation i Mattmars kyrka, Jämtland, 25-31 juli 2010 inom ramen för projektet ”I en klang av tystnad”.


Jag hör för mitt inre öra hur jag, då jag var liten, blev tillsagd att vara tyst.
”Nu får ni vara tysta!”
Men jag ville inte alls vara tyst. Det var en svår uppgift.
Spontant ville jag bryta tystnaden, ville kommunicera, ha roligt, viska och fnissa med kompisarna.

Här i kyrkan vill jag framkalla minnet av den känslan med installationen ”tysta leken”. Visa laddningen mellan allvar och skratt, tystnad och icketystnad.

 


”Tysta leken 2”

Tanken var att videon av små barn som leker tysta leken och fotografierna av den unga flickan som brister ut i skratt skulle skapa en dialog med kyrkorummet – en plats som ofta betraktas som ett rum för tystnad, allvar och inåtvänd reflexion.

Det här är en medeltida kyrka. Under långa perioder under medeltiden var skrattet inom kyrkan i stort sett förbjudet.

Vissa av fotografierna av den unga flickan visades på Konsthall 1.0,
Jönköping, 2009.

 


”Tysta leken 3 ”


I en klang av tystnad - ett projekt av KajRolKulTur
Norrland har gott om tystnad och fantastiska kyrkor där extra koncentrerad tystnad råder. Många kyrkobyggnader på landsbygden är övergivningshotade och sorgset tysta. Vi är ute efter att lyfta fram det intressanta i dessa besjälade rums tystnad. Att låta tystnaden bli en positiv kraft i ett spännande möte mellan rummens historiska, estetiska, atmosfäriska egenskaper och nutida kulturskapare.
Därför har vi bjudit in 68 konstnärer, musiker och kulturutövare till 68 olika kyrkor i Jämtland och Härjedalen för att den 25 juli 2010 gemensamt slå ett slag för Tystnaden i en stor kulturmanifestation.
(utdrag ur presentation av projektet)

 

« Tillbaka till Konstprojektsidan