Elevernas arbeten resulterade i en utställning på Kulturhuset i Stockholm 28 mars-3 april 2012.

Återskapat- om miljö, shopping och identitet.

Klass 7 E från Åsö grundskola i Stockholm har under vårterminen 2012 arbetat med ett konstprojekt integrerat i so- och svenskundervisning på temat miljö, shopping och identitet.

 


Malin och Molly filmar

Vi har fördjupat oss i frågeställningar om konsumtionsvanor, funderat över vad som krävs för att skapa en ekologiskt hållbar utveckling samtidigt som vi provat olika konstnärliga uttryckssätt.

 


"Cykel" Improvisation i grupp med återvinningsmaterial och engångskameror.

"Blå grupp" Improvisation i grupp med återvinningsmaterial och engångskameror.

Elevernas arbeten resulterade i en utställning på Kulturhuset i Stockholm 28 mars-3 april 2012.
Projektledare var konstnärerna Anna Selander, Erika Dahlén och Maria Saveland.
Projektet finansierades av Kulturrådet/Skapande skola.
Från klass 7 E från Åsö grundskola. Lärare: Christina Lindgren och Fredrik Palmgren. Deltagande elever: Judith, Olivia, Filippa, Carl, Tilda, Alexander, Molly, Oscar, Ana, Anna-Katarina, Lizzi, Mons, Pontus, Erling, Tova, Max, Malin, Roni, Simon, Viktor, Edvin, Isac, Johan.

Se ÅS-projektbeskrivnign

 


Ekologisk mjölkbil; Vi skapar objekt av återvinningsmaterial. Vi gör sedan en reklamfilm om det vi skapat.

Jag älskar att köpa nya kläder.
För mig så tror jag inte att det
finns något annat som skulle
kunna ge mig samma känsla.
Att ha nya kläder förändrar mig.
Det är som att det påverkar min
uppväxt och min personlighet.
Molly 14 år

 


Airbots; Vi skapar objekt av återvinningsmaterial. Vi gör sedan en reklamfilm om det vi skapat.

"Lila fötter " Improvisation i grupp med återvinningsmaterial och engångskameror.

 

« Tillbaka till Pedagogiksidan