Plantbytardag i Saint Germain Laval

 

Le village
September 1999 - Juni 2000

Prototyp för en skola med inriktning på samtida konst för amatörer.

Projektledare Jean-Christophe Royoux, Histoires parallèlles.

Projekt skapat av Olivier Bardin, Alejandra Riera, Anna Selander och Caecilia Tripp i samverkan med Edith Maraval och l’Atelier municipale d’art plastiques de Saint Germain Laval.
Med stöd av Fondation de France.

 


Gruppkarta

 

En grupp amatörer vid en lokal konstskola i en förstad till Paris vänder sig till ”les nouveaux commanditaires” för att få inblick i samtida konst.

”Les nouveaux commanditaires” är en verksamhet som drivs av Fondation de France och dit allmänheten kan vända sig för att beställa ett offentligt konstverk. En pedagogisk verksamhet likställdes här med ett offentligt konstverk.

Vi är fyra konstnärer som bjuds in att medverka i ett projektet. Vi ska samverka med varsin amatörgrupp under ett läsår. Vi har regelbundna utvärderingsmöten med skolans lärare. Projektet ska utmynna i en trycksak som utvärderar mötet mellan amatör-samtida konstnärer.

 


Byta växter

 

Den grupp jag arbetar med har under en tid haft trädgården som tema. Jag föreslår att vi startar där de själva befinner sig och att vi närmar oss temat på andra sätt.

Vi utvidgar möjligheterna att tala om trädgården, spegla sig i trädgården och det som växer, som tänkande, drömmande, längtande personer; trädgården som självporträtt.

La ”bourse de plantes”, en plantbytarverksamhet, pågår sedan flera år i gruppen. Vi bestämmer oss för att göra aktiviteten till ett kollektivt konstprojekt. Vi dokumenterar byten av plantor med kamera, händer som ger och tar. Alla i gruppen fotograferar även de plantor de får med sig hem och de plantor de tagit skott från. I slutet av året organiseras en plantbytardag i stadens centrum.

Vi skapar planeter som sedan utvecklas fritt till en slags drömträdgård.
Med mera, med mera.

Anna Selander

 


Janine med sin planet

 

« Tillbaka till Pedagogiksidan