Workshop ”MITT HUS”
Del av utsmyckningsuppdraget Minnesteckningar för Östersunds kommun

Den 19 och 20 december 2007 anordnades en
målarworkshop på Björkbacka äldreboende.

Workshopen relaterade till de intervjuer jag gjort med medverkande om deras barndomshem då jag bad dem rita skisser/kartor över barndomshemmen och berätta om de olika rummen. Intervjuerna var del av en utsmyckning på Rådmansgatans äldreboende dit hela gruppen flyttade efter nyåret 2008.

Läs mer om Minnesteckningar under Konst »

Deltog gjorde
Rut Lundin, Beda Hällström, Sonja Åström, Ruth Malting, Gillis Mattsson, Carin Rajving, Hjördis Pettersson, Valborg Nyberg, Elsa Karlsson, Bo Hemmingsson samt personal Karin Eriksson och Regina Jacobsson.

 

 

« Tillbaka till Pedagogiksidan