Återskapat
Ett Skapande skolaprojekt om miljö, shopping och identitet på Åsö grundskola, jan-mars 2012
» se vidare

 

 

nu och nu och nu
Workshop för en förskola i samverkan med Malin Skjöld.
Jönköpings kommun
2007
» se vidare

 

Vild bild dans
Zebradans, Stockholm.
En workshop för barn där dansen, måleriet och musiken samspelar.
Mars 2011- pågående.
» se vidare

 

 

Picnic
Samtidskonst i skolan
Jämtlands läns landsting
2002-2003
» se vidare

 

Bild/dansworkshop med Ateljé INUTI 2.
Workshop på Fylkingen
November 2010.
» se vidare

 

 

Steps
Film och konst i skolan med
medel från Framtidens Kultur.
2003-2004
» se vidare

Dream-market
Barn bygger en drömbutik på konstmässan Supermarket 2009
» se vidare

Le village
Prototyp för en skola med inriktning på samtida konst för amatörer, Fondation de France 1999-2000
» se vidare

Minnesteckningar
Workshop för ett äldreboende.
Östersunds kommun
2007-2008
» se vidare

Barnverksamhet
Franska Röda Korset,
Paris 1994-2001
» se vidare