Skotern Köttulla - Bräcke gymnasium, fordonsprogrammet åk 1,
ett projekt av Anders Boqvist.

PICNIC
Ett pilotprojekt inom konstpedagogik

Ett pedagogiskt samtidskonstprojekt för barn och ungdomar i Jämtlands län, 2003.
Regi: Länskulturen/Jämtlands läns landsting.
Projektledare: Anna Selander

Workshop pågår från en dag till en vecka på olika platser i länet i samarbete med bildkonstnärer som i sitt konstnärsskapande har en social dimension. Det handlar om lärande genom deltagande, medverkan, dialog, om möten där man samspelar som fysiska personer.

Man möter inte konstnären genom att se på en bild han/ hon gjort. Det handlar om att på nära håll erfara och förstå skapande processer. Konstnären är initierare, handledare, tolkare, samordnare för att projektet ska fungera och få en relevant form.

Konstnärer som arbetar i denna anda medverkar för att skapa exempel inom nutida konstpedagogik. Förhoppningen är att dessa konstnärer, genom att hålla föreläsning och organisera initierande projekt med regionalt förankrade konstnärer och bildlärare, kan inspirera till att verksamheten kan fortsätta utvecklas i ett regionalt perspektiv.

12-16 maj 2003 arbetade den engelske konstnären Nick Gee med sex elever från Bergs gymnasium med ett projekt där eleverna blev introducerade till William Burroughs "cut up" teknik. De skapade korta filmer baserade på egna dagboksanteckningar, nyhetsmaterial, favoritböcker, egna drömmar etc.


Text on book, Svenstaviks gymnasium

 

19-23 maj 2003 samarbetade konstnär Anders Boqvist med Bräcke gymnasium, fordonsprogrammet åk 1.  Anders kom till skolan med en gammal trasig skoter som han köpt för 10 år sedan. Man ritade förslag på hur skotern skulle byggas om. Ritade loggor, mönster att dekorera med. ”Köttulla” växte fram. Den både fungerade och var rolig i sin utformning.

Tillsammans gick Anders med eleverna igenom skoterns historia, samt motorcykelns historia, subkulturernas utveckling, filmer som speglat dessa subkulturer etc.


Skotern är klar

 

22- 26 september 2003 samarbetade Maria Finn med samhällsprogrammet årskurs 2 på Palmcrantzskolan, Östersund. Veckans projekt handlade om att skapa ett variabelt objekt: en modell, ett spel eller en karta.
Som utgångspunkt kunde man välja mellan tre teman:
-Tidsperspektiv i min vardag
-Hur vaneföreteelser styr mitt liv
-Ett samhälle med plats till mina ideal


Memoryspel - av Marielle Malmquist och Natalie Löfhaugen,
Palmcrantzskolan

 

Inom samtidskonstutställningen "Second eye", 29 mars- 11 maj 2003 på Jämtlands läns museum, pågick två pedagogiska projekt i skolan. Projekten blev del av utställningen på museet:

Klass 4 i Orrvikens skola samarbetade med den japanska konstnären Yumiko Shiosaki med "Childrens Memorial project". Alla barn fick skapa ett självporträtt i naturlig storlek. Dessa visades med barnfigurer från Japan samt Nacka, där projektet tidigare genomförts. Utifrån dessa figurer samt olika familjefotografier skapade Yumiko en installation som handlade om kollektiva minnen och barndom i olika kulturer.


Children Memorial project

 

Klass 4-6 i Landöns skola, samarbetade med den thailändska konstnären Nongkran Panmongkol samt keramiker Björn Dahlström, Östersund. De skapade andedjur i lera som skulle vakta ett andehus som Nongkran byggt till utställningen. Andedjuren brändes i halm i en rakuugn.

 
Andehus omgivet av vaktande djur på Länsmuseet

 

 

24-25 maj 2003 samarbetade 12 konstnärer från länet med konstnärsgruppen love&devotion (Carina Gunnars, Ingrid Eriksson, Karin Johnsson, Anna Kindgren) i workshoppen ”Vad behöver Östersund?” Man inventerade vad som finns, platser vi konstnärer bott på och där vi har kontakter, vad som kan utvecklas, vad vi tillsammans kan göra för att sätta Östersund på kartan som konststad.
L&D informerade om olika konstnärsgrupper/ kollektiv som arbetar utanför institutionerna på olika platser i Sverige. Många bra idéer växte fram och nya band knöts. Workshoppen övergick i en öppen verkstad, en ”miniutställning”, som allmänheten kunde besöka i 3 dagar på Ahlbergshallen, Östersund.


Pictogram

 

 

« Tillbaka till Pedagogiksidan