Måla på stora plastskynken

Konstateljé för barn i åldern 2-3 år
Röda korsets förskola, Bagnolet, Frankrike
1994-1997

Hur vi målar en cirkel tillsammans
Introduktion uppsats för Stockholms universitet, Bildterapi för barn
Anna Selander 1998

Under tre års tid har jag arbetat med konstverksamhet på en förskola i Bagnolet, en förort till Paris. Bagnolet är att relativt fattigt område, där det bor många invandrarfamiljer. Barnen som jag arbetade med var 20-27 månader gamla då året började och de deltog i ateljéarbetet under ett år, en förmiddag i veckan. Arbetspassen var ca 40 minuter.

Det var ett helt vanligt dagis, så min uppgift var inte att ha en bildterapeutisk verksamhet, utan en konstnärlig verksamhet. Eftersom jag dock är intresserad av bild rent konstnärigt och samtidigt som frigörande och terapeutisk, färgades mitt projekt av de olika inriktningarna.

 


Barnen målar på varandras papperskläder

 

Jag utarbetade en verksamhet som skulle passa barnens unga ålder, och diskuterade sedan de olika idéerna med psykoanalytiker Darian Leader som arbetade som konsult på förskolan. Under åren som jag drev ateljén har vi haft återkommande diskussioner om det som försiggått då barnen skapat. Detta var viktigt och inspirerande och hjälpt mig att se olika händelser på ett meningsfullt sätt.

Aktiviteten var baserad på en kroppslig relation till måleri. Gester och kroppsrörelser var del i arbetet, så att det som kom till uttryck hade en relation till hela barnets kropp. Det var även viktigt att aktiviteten utövades i grupp för att det skulle vara ett socialt sammanhang, men med största möjliga individuella frihet. Därför bestämdes att gruppen skulle bestå av högst fyra barn åt gången och att vi skulle vara i en stor lokal.

 


Vi målar en cirkel tillsammans

 

Bildskapande som introduceras så här tidigt i livet kan förhoppningsvis vara stärkande för barnet som individ vid den tidpunkt som barnet börjar prata. Barnet får ett visuellt svar på sina rörelser och gester samtidigt som det börjar använda ord och formulera meningar. Dessa två parallella erfarenheter av hur man kan uttrycka sig och kommunicera sina känslor och tankar ger en rikare relation till omvärlden.

Verksamheten återupptogs 1998 och pågick t.o.m 2001

 

 

« Tillbaka till Pedagogiksidan