Cecilia Parsberg och elev Julia Velander filmar på Österns livs, Östersund.

 

STEPS – en bild av en tid och en plats

Syfte/mål är att utforska det egna berättandet och skapandet hos länets unga invånare, samt att utveckla och dokumentera en metod för gränsöverskridande samarbete mellan kulturinstitutioner.

Projektet erbjuder ungdomar i glesbygd möjlighet att möta det professionella kultur och konstlivet, såväl institutioner som fria utövare. Ett team och en arbetsstation utrustad för verksamheten uppsöker skola på ort i länets kommuner för veckolångt arbete. Genom att erbjuda att uttrycka sig i varierande media: film, text, bild, och genom att möta arbetssätt inspirerade av olika konstformer och källmaterial skildras och bearbetas den egna verkligheten.

Projektet utvärderas och dokumenteras i trycksak som får nationell spridning. Spridning även via lokala media.
(Ur ansökan till Framtidens kultur 2003)

 


Boken ”STEPS- en bild av en tid och en plats”, Jengel förlag 2005

 

Förord till boken Steps

I mitt arbete som konstkonsulent har jag velat ge ungdomar möjlighet att uppleva bildkonst, träffa konstnärer och själva vara med i skapandeprocessen.

I glesbygden måste man söka upp ”publiken”, annars är det inte säkert att man når den. Vi är fler som är i samma sits och som vill nå ut speciellt till ungdomar: arkiv, museum, bibliotek, film….Så vi startar projektet STEPS som ett samarbete mellan olika institutioner och åker till högstadie- och gymnasieskolor i länet för att skapa film eller andra konstprojekt med eleverna under en vecka. Varje vecka har vi en ny konstnärlig ledare, en bildkonstnär eller en författare.

Bildkonst handlar för mig om att ha något att berätta, och att hitta en form för det. Film är ett medium som tillåter det på ett enkelt och direkt sätt. Genom att vi provat olika utgångspunkter i STEPS; historisk forskning, ”arkivism”, mångkulturellt perspektiv, skrivande, experimentellt bildarbete har vi kunnat ta del av hur ungdomar löser ”berättandet”. Och trots alla givna infallsvinklar präglas deras filmer mest av vilka de är, var de bor, vad de har omkring sig och att de är unga människor just idag.

De konstnärer och författare som kommer med oss till skolorna under de här veckorna leder in ungdomarna i ett kreativt förhållningssätt. Genom att föreslå infallsvinklar, vara samtalspartner och vittne till skapandeprocessen är konsten närvarande i vidare bemärkelse. Kanske inte i första hand i de färdiga filmerna men i själva skapandet och i mötet med konstnären eller författaren.

Anna Selander- projektledare

Steps har genomförts med stöd av Stiftlesen Framtidens kultur.
Följande institutioner har samverkat i projektet: Bildkonsten och Filmpool Jämtland/ Länskulturen i Jämtlands län, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Jämtlands läns museum, Jämtlands läns bibliotek samt Landsarkivet i Östersund.

 


”tyst, vi filmar!”

 

Krokoms kommun- Änge skola
20-24 oktober 2003

Konstnärliga ledare: filmpedagog Stefan Ek och bildkonstnär/konstkonsulent Anna Selander.
Eleverna har under skolåret arbetat med närmiljöstudier under ledning av Ann-Charlotte Ernehed och forskat i Minnesbankens bildarkiv på Jämtlands läns museum. Utifrån det materialet skriver eleverna filmmanus. 30 elever i åk 8 och åk 9 samt 3 lärare deltar Stepsveckan.

Östersunds kommun- Parkskolan
16-20 februari 2004

Konstnärlig ledare: bildkonstnär Cecilia Parsberg.
Eleverna har under två månaders tid arbetat med närmiljöstudier under ledning av Ann-Charlotte Ernehed ur ett mångkulturellt perspektiv. Detta innebär bland annat att studera och uppsöka arbetsplatser i sin närhet. 15 elever ur åk 8 och 9 anmäler sig till filmprojektet där filmerna skapas med utgångspunkt i denna forskning. Cecilia skapar en arbetsmodell för veckan.

Åre kommun- Racklöfska skolan
22-26 mars 2004

Konstnärlig ledare: bild/videokonstnär Hans Kvam.

Hans initierar dem i olika sätt att arbeta med bild och ljud på ett experimentellt sätt.
Han visar hur man använder programmet Final Cut pro och ljudprogrammet Reason.
De skapar sedan fria filmer, med utgångspunkt i ordet ”kommunikation” : sms, chat, mail, brev, samtal, resor, möten……Elever ur media och estetprogrammen deltar.

 


Bo R Holmberg med elever

Strömsunds kommun- Frostviksskolan
26-30 april 2004

Konstnärlig ledare: författare Bo R Holmberg.
Eleverna har under året arbetat med närmiljöstudier. Forskningen har kompletterats med material från Landsarkivet, Föreningsarkivet och kommunarkivet. Bo R hjälper dem att bearbeta och dramatisera det insamlade materialet och även att repetera scener som ska filmas. Åk 7 och åk 9 erbjuds att vara med och de flesta anmäler sig till filmveckan.

Bräcke kommun- Gällö skola
14-19 maj 2004

Konstnärlig ledare: bildkonstnär/filmare Leo Brusewitz.
Med utgångspunkt i de närmiljöstudier som eleverna ägnat sig åt i 3 månader, skapar de filmer. De ska försöka blanda animation, dramatik och dokumentation. Alla får lära sig hur man gör animerad film. Vi arbetar med 8:orna.

 


Filmstill

Härjedalens kommun- Wemerskolan
24-28 maj 2004

Konstnärliga ledare: bildkonstnärerna Janine Sack och Olof Olsson.
Veckan handlar om att skapa ett arkiv om något i sin tillvaro. Eleverna är fria att välja medium: film, foto, samling, collage o.s.v. Föreningsarkivet i Jämtlands län (FAJ) och Landsarkivet i Östersund (ÖLA) är med under en dag och berättar om de olika typer av arkiv de förvaltar. Samtliga elever i åk 2 på hotell och turistlinjen medverkar.

 


Fritt textskapande

Ragunda kommun - Hansåkerskolan
6-10 september 2004

Konstnärlig ledare: poet Daniel Boyacioglu.

Daniel skapar fria texter med eleverna i tre dagar. Utifrån texterna skapas sedan filmmanus som underlag till elevernas egna filmer. Eleverna får förhålla sig relativt fritt kring temat alkohol som är ett övergripande tema i deras undervisning denna termin. Hela åk 7 medverkar.

Bergs kommun- Bergs gymnasium
11- 15 oktober 2004

Konstnärliga ledare: bildkonstnärerna Leo Bruzewitz och Anna Erlandsson
”Filmen får vara högst 5 minuter lång och ska innehålla någon form av animation. Eleverna ska skriva klart ett synopsis innan veckan börjar. De ska också besöka riksutställningars Show Unit (konstvideo från Riksutställningar) på biblioteket, som en hemläxa inför Stepsveckan.”

» Text av mångkulturkonsulent Lena Johansson län (word doc)
» Text av Ann-Charlotte Ernehed, projektledare närmiljöstudier (word doc)
» Text av filmpedagog Stefan Ek (word doc)

Vill du beställa boken ”STEPS- en bild av en tid och en plats”, Jengel förlag 2005. Pris 150 :-
Maila till selanderanna at gmail.com

 

STEPS fortsatte som interregionalt pedagogiskt utvecklingsarbete i samarbete med Nettverk Trollgarn i Tröndelag, Norge 2004-2005. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektledare var Karin Kvam.

 

« Tillbaka till Pedagogiksidan